galeria_bagna_biebrzańskie:

kliknij, aby powiększyć
. Biebrza – rzeka o nierównomiernym dorzeczu i małej zdolności odprowadzania wód w jej korycie, corocznie wylewa i przyczynia się do powstania zabagnień, stąd rosnąca tu roślinność tworzy las typowo bagienny
kliknij, aby powiększyć
łoś – król Biebrzańskich Bagien w okolicach leśniczówki Grzędy
kliknij, aby powiększyć
kapliczka na pniu suchej sosny nazywanej „Świętą Sosną” – to początek szlaku czarnego – ścieżki edukacyjnej po 700 m kładce prowadzącej przez fragment boru bagiennego (starodrzew sosnowo-świerkowy)
kliknij, aby powiększyć
dojście do kładki ścieżki edukacyjnej, wzdłuż której umieszczone są tablice z opisem torfowiska wysokiego i jego typowej roślinności: bagno zwyczajne, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata)
kliknij, aby powiększyć
panorama na turzycową łąkę z końca kładki w rezerwacie Czerwone Bagno
kliknij, aby powiększyć
fiołek Rivina (Viola riviniana) przedstawiciel dość licznej rodziny fiołkowatych
kliknij, aby powiększyć
. trójlistkowe liście, jak u koniczyny należą do cieniolubnego szczawika zajęczego (Oxalis acetosella) z rodziny szczawikowatych; uważny obserwator dostrzeże też na zdjęciu upodobnioną do leśnej ściółki żabę
kliknij, aby powiększyć
ols to zespół leśny rosący na bagnach
kliknij, aby powiększyć
wśród drzew olsu spotyka się głównie olszę czarną oraz brzozę i jesion
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć
. jasnota plamista (Lamium maculatum) rodzina wargowe – liście trochę przypominają pokrzywę zwyczajną, ale u jasnoty nie są parzące (często spotyka się też jasnotę białą o kwiatach barwy białej)
kliknij, aby powiększyć
dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans L.) rodzina wargowe - gatunek pospoliy, występuje na łąkach i w widnych lasach
kliknij, aby powiększyć
szuwary i turzycowiska kanału Woźnawiejskiego
kliknij, aby powiększyć
. ols w pobliżu Solistowskiej Góry
kliknij, aby powiększyć
pełnik europejski (Trollius europaeus L.) rodzina jaskrowate – gatunek na liście roślin ściśle chronionych
kliknij, aby powiększyć
bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata L.) – roślina pospolita, choć ostatnio obserwowany jest spadek stanowisk jej występownia
kliknij, aby powiększyć
. charakterystyczna dla mokrych łąk knieć błotna (Caltha palustris) z rodziny jaskrowatych, zwana często kaczyńcem lub kaczeńcem jest rośliną trującą
kliknij, aby powiększyć
pozostałości fortu II twierdzy Osowiec zbudowanej w XIX w. przez carskie władze
kliknij, aby powiększyć
część ścieżki dydaktycznej w Osowcu przez mokradła biebrzańskich bagien
kliknij, aby powiększyć
panorama z wieży widokowej w Osowcu
kliknij, aby powiększyć zdjęcie